De BHV trainer met ruim 25 jaar praktijkervaring

Wat zijn de taken van een BHV'er?

Wat zijn de taken van een BHV'er?

Wat zijn de taken van een BHV’er?

Een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) heeft een Voorpostfunctie: de BHV'er moet hulp kunnen bieden bij een incident bij een bedrijf in afwachting van de professionele hulpdiensten. Deze taken staan beschreven in de Arbowet (artikel 15):

Een BHV'er heeft tevens een Gidsfunctie: de bedrijfshulpverleners moet professionele hulpverleners van de Ambulancedienst, Brandweer en Politie opvangen en de actuele situatie overdragen.

Eisen voor de BHV

Een aantal eisen voor goede bedrijfshulpverlening zijn:

  • Minimaal jaarlijks een goede training en uitrusting om de BHV-taken goed uit te voeren;
  • Er moeten altijd voldoende BHV’ers  op diverse afdelingen aanwezig zijn.  Ook bij ziekte en vakantie;
  • Laat BHV'ers liefst zelf kiezen voor deze taak. De betrokkenheid is dan meestal groter;
  • Beloning stimuleert! Een vergoeding voor de BHV taken stimuleert de werknemer.

Hoeveel BHV'ers dient u aan te stellen in uw bedrijf?

De wet schrijft voor dat er altijd een BHV’er aanwezig moet zijn. Het is niet handig om een parttime werknemer aan te wijzen voor de opleiding. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er(s) moet het veilig zijn om te werken en zal er iemand in actie moeten komen bij een calamiteit. Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat bedrijfshulpverlening verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers.

Zijn uw bedrijfsrisico's in kaart gebracht?

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van de BHV is geregeld. De risico- inventarisatie en evaluatie (RIE) is hierbij het uitgangspunt. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf én de restrisico’s moeten een of meerdere BHV’ers zijn opgeleid.

Hoe vaak moet uw BHV'er oefenen?

Uw organisatie of bedrijf verhoogt de bedrijfscontinuiïeit en bespaart tijd en geld door te reizen voor een bedrijfsnoodorganisatie. Alle aandacht gaat dan uit naar kennis en vaardigheden die relevant zijn voor het bestrijden van incidenten. Tijdens de jaarlijkse BHV opleidingen en herhalingstraining gaan uw medewerkers de diepte in. Ze focussen op de incidenten en risico’s die kunnen voorkomen in hun specifieke situatie.

Waar kan ik een BHV opleiding volgen?

Wij verzorgen uw BHV basisopleiding en BHV herhalingsopeiding. Kijk naar onze AGENDA voor de mogelijkheden.  Heeft uw bedrijf meerdere BHV-ers? Vraag dan vrijblijvend informatie aan over de BHV incompany cursus op uw eigen lokatie!

Bel naar De Veiligheidstrainertel: 0655531739 of bekijk alle beschikbare cursussen.

 

Contactgegevens

De Veiligheidstrainer Utrecht
Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht

De Veiligheidstrainer Amsterdam
De Entree 201
1101 HG Amsterdam

De Veiligheidstrainer Zwolle
Burgemeester Roelenweg 13
8021 EV Zwolle

De Veiligheidstrainer Groningen
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

info@veiligheidstrainer.nl
085 06 08 085
Copyright 2024 De Veiligheidstrainer B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign