De BHV trainer met ruim 25 jaar praktijkervaring

Vrijdag 26 februari 2021 j.l. is besloten om bhv- oefencentra weer volledig te openen op 3 maart. Dit betekent dat er weer BHV cursussen gegeven mogen worden.

In de versoepelingen op de coronaregeling worden deze met ingang van 03-03-2021 expliciet genoemd.

Dat betekent dat onze branche haar werkzaamheden weer volledig mag opstarten en oefencentra weer volledig mogen openen voor alle bedrijven, instellingen en organisaties. Dus ook de incompany BHV opleidingen bij bedrijven.

Uiteraard altijd met inachtneming van de 1,5 meter afstand, corona maatregelen en het brancheprotocol.
Lees hier de volledige wettekst: wijzigingsregeling 23 februari

Je mag 112 bellen als je denkt dat iemand in levensgevaar is. Bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk of een andere levensbedreigende situatie. Dit mag ook wanneer je het niet vertrouwt of het gevoel hebt dat directe zorg nodig is. Vraag wel of er een arts, verpleegkundige, EHBO-er of BHV-er in de buurt is.

Mag ik zonder opleiding levensreddende handelingen verrichten?

Je MOET in een noodsituatie zelf levensreddende handelingen verrichten. Dit ben je als Nederlander verplicht; je moet handelen naar eer en geweten. Je kunt hier niet voor worden vervolgd. Het nalaten van hulp is wel strafbaar. Dit staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek. De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Deze BIG wet geldt niet in noodsituaties.

Kun je 112 bellen zonder beltegoed?

Ja, je kunt 112 bellen zonder beltegoed. Dit kost je niets. Ook buitenlandse toeristen zonder abonnement kunnen gratis 112 of zelfs 911 bellen.

112 programmeren in je telefoongeheugen

Het is niet verstandig om 112 of ‘alarm’ te programmeren in je telefoon. De reden daarvoor is dat het nummer dan bovenaan in het geheugen staat, waardoor het gemakkelijk per ongeluk wordt gebeld. Je kunt het nummer beter gewoon onthouden. Het 112 nummer is gelukkig inmiddels ingeburgerd.

Geen ambulance noodzakelijk

Veel ongelukken zijn niet direct levensbedreigend maar er moet wel zorg worden geboden. Denk bijvoorbeeld aan een snijwond of een verstuikte enkel. Als er mensen in de buurt zijn met een EHBO of BHV-diploma, kunnen zij helpen. Als je 112 wel belt, hoor je van de meldkamer centralist waar je heen kunt gaan. In de meeste gevallen is dat de huisartsenpraktijk in de buurt. Het vervoer moet je dan zelf regelen.

Huisarts bellen bij ernstige klachten

Het is mogelijk de huisarts te bellen bij ernstige (niet levensbedreigende) klachten. De huisarts is niet verplicht om op huisbezoek te komen. De huisarts beslist zelf of dit nodig is. Huisartsen zijn meestal op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar. Voor medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kan de huisartsenpost worden gebeld. Tip: sla het telefoonnummer van de huisartsenpost wél op in je telefoon. Er is ook een handige app die je kunt raadplegen als je twijfelt of er een huisarts nodig is.

Vergoeding ambulance

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. De kosten voor dit vervoer tellen wel mee voor je eigen risico. Heb je dus nog niet je volledige eigen risico gebruikt, dan moet je (een deel van) de kosten zelf betalen.

 

Er zijn enkele handige en gebruiksvriendelijke apps voor BHV’ers en EHBO’ers ontwikkeld. Goed om bij de hand te hebben en eenvoudig te downloaden. Hieronder een aantal van deze apps op een rij. De apps zijn gratis en beschikbaar voor zowel Android als iOS.

1. De EHBO app

EHBO app

Een app die ik zelf regelmatig gebruik tijdens mijn BHV- trainingen, is de EHBO app. In deze app worden overzichtelijk een aantal levensreddende handelingen op een rij gezet. Er wordt onder andere beschreven hoe te handelen bij een bewusteloze patiënt, bij een hevige bloeding, bij brandwonden, vergiftiging en verstikking. Ook komt reanimatie aan bod. Verder kan je opzoeken waar in je omgeving de AED (defibrillator) hangt.

2. De Reanimatie app

reanimatie app

De reanimatie app benoem ik altijd in mijn reanimatie AED en BHV- trainingen. Het is een prima app die het reanimatieproces duidelijk beschrijft met plaatjes, bondige tekst en geluidsfragmenten. Je kunt de app zelfs tijdens een echte reanimatie gebruiken. Ook het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt duidelijk toegelicht. Verder bevat de app een kennisquiz en oefeningen.

3. Moet ik naar de dokter?

moet ik naar de dokter

Wil je weten of je met een bepaalde klacht naar de dokter moet? Deze handige app geeft daarop antwoord. De app vraagt je, naast enkele persoonlijke gegevens, de klacht te omschrijven. Vervolgens geeft de app aan of je met deze klacht wel of niet naar de dokter moet; ook wordt het antwoord toegelicht. Op die manier weet je wat je moet doen en voorkom je onnodig wachten bij de huisarts of huisartsenpost. Bij ernstige klachten (als druk op de borst; mogelijke hartklachten) adviseert de app zelfs gelijk 112 te bellen.

 

4. HartslagNu

De HartslagNu app is een app die wordt gebruikt door burgerhulpverleners. Een burgerhulpverlener is iemand die door middel van deze app, gealarmeerd wordt door de meldkamer van de ambulancedienst als er iemand moet worden gereanimeerd. De burgerhulpverleners gaan naar het slachtoffer en starten de reanimatie alvast op. Meestal gebeurt dat in combinatie met een AED. De burgerhulpverleners reanimeren net zo lang totdat de ambulance er is en professionals de reanimatie overnemen. Kortom, een app van levensbelang!

 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) is verplicht in Nederland. De Arbowet schrijft voor dat bedrijven zich moeten voorbereiden op calamiteiten zoals brand, ontruiming en situaties waarbij eerste hulp moet worden geboden. De werkgever moet zich daarbij laten ondersteunen door werknemers die zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener; de BHV-er.

Kwaliteitsverschil
Wanneer u op zoek gaat naar bedrijven die BHV opleidingen verzorgen, zult u ontdekken dat er vele aanbieders zijn. Het is daarnaast niet eenvoudig om de kwaliteit van de aangeboden cursussen te vergelijken. Wij hebben er voor gekozen om de opleidingen door ervaren BHV instructeurs te laten verzorgen. De instructeurs komen altijd uit de ambulance- en brandweerwereld. Bovendien zijn de instructeurs opgeleid door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) en volgen zij de verplichte nascholingen. Zij kunnen dit aantonen met de NIBHV instructeurspas. Daarnaast is ons bedrijf NIKTA (Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg) gecertificeerd. NIKTA is een certificeringsinstituut dat onze kwaliteit bewaakt.

Duur van de opleiding
Wij verzorgen de BHV opleiding in één dag. Zowel de basisopleiding als de BHV herhalingstraining. Deze dag is voornamelijk praktisch ingericht. We laten ons tijdens de opleiding vaak ondersteunen door een LOTUS slachtoffer. Dit is een acteur die verwondingen kan schminken en ziektebeelden speelt. Voor de basisopleiding BHV dienen cursisten zich voorafgaand aan de les, voor te bereiden via e-learning.

Competentie waarborgen
Er moet volgens de Arbowet minimaal 4 uur per jaar worden besteed aan de BHV opleidingen. Ook stelt de Arbowet dat de BHV-ers competent dienen te zijn. Die competentie is alleen te bereiken en te behouden wanneer er jaarlijks wordt geoefend. Dat betekent dat BHV-ers minimaal één keer per jaar een herhalingsopleiding dienen te volgen.

Incompany opleiding of open inschrijving
Een incompany opleiding vindt plaats op locatie; in tegenstelling tot de opleiding met open inschrijving. Het grote voordeel van de incompany opleiding is dat deze exact kan worden afgestemd op de situatie in uw bedrijf. Er kunnen zodoende realistische scenario’s worden geoefend. Dit is wel vaak pas haalbaar wanneer er meerdere cursisten zijn binnen één bedrijf.

Meer informatie of een cursus volgen
Met de instructeurs van De Veiligheidstrainer bent u ervan verzekerd dat uw (aankomende) BHV-ers in goede handen zijn. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Direct aanmelden kan natuurlijk ook, kijk HIER naar onze agenda.

Kijk voor meer informatie over de BHV verplichting op: https://www.veiligheidstrainer.nl/is-bhv-verplicht-bedrijven/

In ieder bedrijf, dus ook in een tandheelkundige praktijk, zijn bedrijfshulpverleners verplicht. Als ik zo om me heen kijk, gaan tandheelkundig medewerkers regelmatig naar een BHV cursus. Ik kwam in contact met Marcel van der Meer van De Veiligheidstrainer Bedrijfshulpverlening (www.veiligheidstrainer.nl) Marcel heeft zich als ambulanceverpleegkundige gespecialiseerd in BHV in de tandartspraktijk.
Door Elly HogeveenBHV in de tandartspraktijk

Aantal BHV’ers

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening met minimaal één BHV’er per bedrijf. Maar is één genoeg? Voorheen was er de vaste richtlijn van één BHV’er op 50 aanwezigen. Maar deze richtlijn bestaat niet meer sinds de vereenvoudiging van de Arbowet in 2007. Nu moet bij het bepalen van het aantal BHV’ers rekening gehouden worden met de grootte en de risico’s behorende bij het bedrijf. De wet schrijft voor dat er altijd een BHV’er aanwezig moet zijn. Dus het is niet handig om net die ene parttime assistent aan te wijzen voor de opleiding.
Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er(s) moet het veilig zijn om te werken en zal er iemand in actie moeten komen bij een calamiteit. Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat bedrijfshulpverlening verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op. De Inspectie SZW kan hoge boetes uitdelen als het niet geregeld is.

Herhaling

De wetgeving zegt over herhalingscursussen:
"Laat BHV’ers periodiek een herhalingscursus volgen en zorg ervoor dat er regelmatig geoefend wordt.
Een rekbaar begrip. Op de site van de Rijksoverheid (Arbeidsomstandigheden) vond ik daarover het volgende:
Als BHV’er moet u regelmatig bijscholing krijgen zodat uw kennis en vaardigheden op peil blijven. Hoe en waar uw werkgever de bijscholing moet regelen, staat niet in de wet. Hoe vaak u een
herhalingscursus volgt, kan dus per organisatie verschillen. BHV’ers moeten ook regelmatig oefenen. De overheid raadt aan minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

De Veiligheidstrainer

Een goede BHV-training kan het beste worden toegespitst op de specifieke risico’s van in dit geval een tandheelkundige praktijk. Marcel van der Meer streeft bij zijn trainingen naar een praktijkgerichte, complete cursus. Naast instructeur Eerste Hulp is hij ook bevoegd het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming te verzorgen. Zo krijgt iemand een 3,5 uur durende cursus op maat met de theorie afgemeten en gericht op de eigen tandartspraktijk. In de tandartsenpraktijk ligt de nadruk op het verlenen van Eerste Hulp, De nadruk bij het verlenen van Eerste Hulp ligt op het benaderen van een slachtoffer. De slachtoffer kan bijvoorbeeld aanspreekbaar zijn, maar ook bewusteloos zijn, mét of zonder ademhaling.

Je leert de volgende aspecten op de cursus:

Er wordt geleerd hoe te handelen bij patiënten die onwel worden in een behandelstoel. Mag je bijvoorbeeld wel of niet reanimeren in zo’n stoel? Hoe haal je een patiënt die onwel wordt het beste uit een behandelstoel? Hier ga je mee aan de slag. De cursist leert wat de te verwachten scenario’s zijn in de sterilisatieruimte. Zo leer je bijvoorbeeld wat je moet doen met elektrische apparaten als er brand uitbreekt, hoe blus je een elektrisch apparaat en hoe betreed je een ruimte waar je brand verwacht.
De Veiligheidstrainer illustreert het één en ander met voorbeelden uit de praktijk. In zijn 20-jarige carrière als ambulanceverpleegkundige is Marcel van der Meer meerdere malen bij tandartspraktijken over de vloer geweest en kan hij vertellen wat de risico’s zijn in de tandheelkundige praktijk zijn. Zo rijdt hij met de ambulance regelmatig op meldingen van allergische reacties. Marcel vertelt dat bij meer dan 95 procent van de meldingen over een allergische reactie er sprake is van andere zaken. Denk dan aan een flauwte, hyperventilatie, angst- of een paniekaanval.

Overgevoeligheidsreacties kunnen worden uitgelokt door een hele reeks verschillende allergenen waarmee het tandheelkundig personeel dagelijks, en de patiënt frequent, mee in aanraking kunnen komen. Zowel in de praktijk als daarbuiten. In de tandartspraktijken worden voornamelijk latex en rubber, (meth)acrylaten en in mindere mate ook metalen, als voornaamste oorzakelijke allergenen beschouwd. Een actueel thema tijdens de training van De Veiligheidstrainer is dan ook de anafylactische shock, gerichte aandacht voor het handelen tijdens het vermoeden hiervan. Een anafylactische shock is de medische term voor een snelle systemische allergische reactie. Vele stoffen kunnen als allergeen fungeren, de anafylaxie treedt op wanneer een persoon allergisch of sensitief is voor deze allergeen. Zelfs zeer kleine hoeveelheden van het allergeen kunnen al een levensbedreigende anafylactische reactie veroorzaken.

Bronnen: De Veiligheidstrainer Bedrijfshulpverlening (www.veiligheidstrainer.nl)
www.bhv-tandartspraktijk.nl
www.arboportaal.nl en www.rijksoverheid.nl

Wat zijn de taken van een BHV’er?

Een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) heeft een Voorpostfunctie: de BHV'er moet hulp kunnen bieden bij een incident bij een bedrijf in afwachting van de professionele hulpdiensten. Deze taken staan beschreven in de Arbowet (artikel 15):

Een BHV'er heeft tevens een Gidsfunctie: de bedrijfshulpverleners moet professionele hulpverleners van de Ambulancedienst, Brandweer en Politie opvangen en de actuele situatie overdragen.

Eisen voor de BHV

Een aantal eisen voor goede bedrijfshulpverlening zijn:

Hoeveel BHV'ers dient u aan te stellen in uw bedrijf?

De wet schrijft voor dat er altijd een BHV’er aanwezig moet zijn. Het is niet handig om een parttime werknemer aan te wijzen voor de opleiding. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er(s) moet het veilig zijn om te werken en zal er iemand in actie moeten komen bij een calamiteit. Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat bedrijfshulpverlening verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers.

Zijn uw bedrijfsrisico's in kaart gebracht?

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van de BHV is geregeld. De risico- inventarisatie en evaluatie (RIE) is hierbij het uitgangspunt. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf én de restrisico’s moeten een of meerdere BHV’ers zijn opgeleid.

Hoe vaak moet uw BHV'er oefenen?

Uw organisatie of bedrijf verhoogt de bedrijfscontinuiïeit en bespaart tijd en geld door te reizen voor een bedrijfsnoodorganisatie. Alle aandacht gaat dan uit naar kennis en vaardigheden die relevant zijn voor het bestrijden van incidenten. Tijdens de jaarlijkse BHV opleidingen en herhalingstraining gaan uw medewerkers de diepte in. Ze focussen op de incidenten en risico’s die kunnen voorkomen in hun specifieke situatie.

Waar kan ik een BHV opleiding volgen?

Wij verzorgen uw BHV basisopleiding en BHV herhalingsopeiding. Kijk naar onze AGENDA voor de mogelijkheden.  Heeft uw bedrijf meerdere BHV-ers? Vraag dan vrijblijvend informatie aan over de BHV incompany cursus op uw eigen lokatie!

Bel naar De Veiligheidstrainertel: 0655531739 of bekijk alle beschikbare cursussen.

 

Voor ieder bedrijf met meerdere werknemers is het verplicht Bedrijfshulpverlening (BHV) geregeld te hebben. Dit geldt of er nou 1 of 250 medewerkers in dienst zijn. Ieder bedrijf is dus verplicht voorbereidingen te treffen voor eventuele ongevallen, brand en ontruiming.
Alleen als u echt alleen werkt (eenmanszaak) vervalt de BHV verplichting. Komen er bij de ZZP’er regelmatig bezoekers langs is het toch verplicht een BHV certificaat te halen. Denk bijvoorbeeld aan patiënten, klanten of uitzendkrachten

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet je rekening houden met de grootte van je organisatie en de veiligheids – en gezondheidsrisico’s die bij de organisatie horen. Dit wordt bepaald met gegevens uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Boetes Inspectie SZW

Houdt u er rekening mee dat de Inspectie SZW hoge boetes kan uitdelen als zij erachter komt dat er BHV niet geregeld is. Dit kan leiden tot boetes van vele duizenden euro’s.

Hoe lang is een BHV diploma geldig?

Om te zorgen dat het niveau van de BHV'ers op peil blijft, is het belangrijk regelmatig te trainingen op reële scenario's in het bedrijf. Onze ervaring is dat er jaarlijks een BHV herhaling dient plaatst te vinden om de BHV’ers competent te houden. Ons BHV diploma is dan ook een jaar geldig. Ook de arbowet stelt dat de BHV’ers competent dienen te zijn.

De spray brandblusser, super handig en keuringsvrij!

De spray brandblusser is een super handige brandblusser die bij velen bekend is omdat hij een tijdje in de schappen van de Action heeft gestaan. Er is nu een professionele spray brandblusser op de markt die wij demonstreren in onze BHV trainingen

De sprayblusser werkt als een spuitbus. Zo kan iedereen hem intuïtief snel gebruiken. Hiermee voorkomt u dat een kleine vlam zich razendsnel uitbreid. Deze blusser is de ideale brandblusser voor de meest voorkomende branden thuis of op het werk.

Wat kost de sprayblusser?

De sprayblusser kost maar 15 euro*

* exclusief eventuele verzendkosten. Tijdens de trainingen kunt u per PIN betalen.

De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De vernieuwde wet IKK gaat per 1 januari 2018 in.

Heeft u dit al geregeld? Met onze opleiding BHV-kinderen in één dag voldoen medewerkers in kinderopvang en peuterspeelzalen aan deze eisen.

Wilt u meer informatie of wilt u een cursus bij ons boeken?
Kijk op www.BHV-kinderen.nl of neem contact met ons op via info@veiligheidstrainer.nl

Contactgegevens

De Veiligheidstrainer

Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht

info@veiligheidstrainer.nl
085 06 08 085
Copyright 2021 De Veiligheidstrainer. Alle rechten voorbehouden
Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign