De BHV trainer met ruim 25 jaar praktijkervaring

Bedrijfshulpverlening (BHV)

BHV basis en herhaling in 1 dag

BHV betekent Bedrijfshulpverlening. De opleiding bedrijfshulpverlening (BHV) bestaat uit de onderdelen Eerste Hulp (inclusief Reanimatie en het gebruik van de AED), Brandbestrijding en Ontruiming. Iedere werkgever is verplicht BHV’ers te scholen om adequaat Eerste Hulp te verlenen, een beginnende Brand te blussen en Ontruimen. De BHV organisatie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de specifieke risico’s. De risico- inventarisatie en evaluatie (RIE) is hierin het uitgangspunt.

Onze cursus basis BHV én de cursus herhaling BHV duren slechts één dag. De nadruk ligt bij ons op praktisch handelen. Na deze dag krijgt de cursist een geldig BHV certificaat.

De Veiligheidstrainer verzorgt BHV opleidingen voor alle medewerkers van bedrijven en instellingen die op basis van de Arbowet en het besluit Bedrijfshulpverlening een opleiding tot BHV’er moeten volgen. Heeft u meerdere BHV’ers in uw bedrijf? Dan kan het interessant zijn een incompany BHV opleiding in u uw eigen bedrijf te organiseren.

Cursustijden: 9:00 – 17:00 uur
Certificaat: officieel BHV certificaat
Geldigheidsduur: 1 jaar
LocatieOp diverse plaatsen in Nederland

De voordelen van een BHV cursus bij De Veiligheidstrainer:
Scherpe prijzen
Ervaren instructeur werkzaam bij Ambulancedienst en Brandweer
Kleine groepen van maximaal 12 personen
Besparing op BHV kosten
Officieel NIBHV certificaat

BHV Eerste Hulp

In het deel BHV Eerste Hulp komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Reanimatie en het gebruik van de AED.
 • Verstikking opheffen
 • Het stelpen van een ernstige bloeding.
 • Stabiele zijligging en andere houdingen toepassen.

Er komen diverse ziektebeelden aan bod zoals shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte, hersenletsel, oogletsel, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken en ontwrichtingen en brandwonden.

De cursist wordt tijdens de training weer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

BHV Brandbestrijding

In het deel BHV Brandbestrijding komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Brand en de branddriehoek
 • Gevaren bij brand
 • Soorten branden
 • Controleren van een brandmelding.
 • Deurprocedure bij vermoeden van brand.
 • Gebruik van blustoestel als blusdekens, sproeischuimblussers, CO2 blussers, poederblussers en de brandslanghaspel.

U leert in de praktijk om veilig een beginnende brand te blussen met de middelen die u in uw bedrijf voorhanden hebt.

BHV Ontruiming

In de BHV module Ontruiming komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Redenen om te ontruimen.
 • Afspraken over de gang van zaken bij een ontruiming.
 • Voorzieningen als vluchtwegen, noodverlichting, liften, rook – en warmte afvoerinstallaties, brandweeringang, reddingsmiddelen, megafoon, portofoon, verzamelplaats.
 • Gedrag van mensen bij een ontruiming.

De cursist leert praktisch een ontruiming te starten, aanwijzingen te geven, het bedrijf te controleren, medewerkers op te vangen op de verzamelplaats, professionele hulpdiensten op te vangen en een ontruiming af te ronden.

Contactgegevens

De Veiligheidstrainer Utrecht
Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht

De Veiligheidstrainer Amsterdam
De Entree 201
1101 HG Amsterdam

De Veiligheidstrainer Zwolle
Burgemeester Roelenweg 13
8021 EV Zwolle

De Veiligheidstrainer Groningen
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

De Veiligheidstrainer Leeuwarden
Lange Marktstraat 1
8911 AD Leeuwarden

info@veiligheidstrainer.nl
085 06 08 085
Copyright 2024 De Veiligheidstrainer B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign