De BHV trainer met ruim 25 jaar praktijkervaring

BHV Werken met Kinderen

BHV Werken met Kinderen

De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De vernieuwde wet IKK gaat per 1 januari 2018 in.

Heeft u dit al geregeld? Met onze opleiding BHV-kinderen in één dag voldoen medewerkers in kinderopvang en peuterspeelzalen aan deze eisen.

BHV’ers in de kindersector worden hier goed op voorbereid in onze speciale module BHV Werken met Kinderen.

De inhoud van de module ‘BHV werken met kinderen’ speelt in op situaties op crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buiten- en binnenschoolse opvang. Waar nodig wordt onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Kinderen zijn nou eenmaal geen kleine volwassenen.

De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). U krijgt na het behalen van het examen dan ook een officieel certificaat BHV Werken met Kinderen van het NIBHV.

In de module BHV Werken met Kinderen komen de volgende onderwerpen aan bod:
Algemene hulpverleningsregels, melden en alarmeren
Brandbestrijding in de kindersector, zin of onzin
Ontruimen in uw specifieke situatie
Behandelen van uitwendige wonden
Stelpen van ernstige bloedingen (slagaderlijk en aderlijk)
Handelen bij botbreuken, ontwrichtingen en kneuzingen
Omgaan met vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid
Insecten- en dierenbeten en krabben
Behandelen van brandwonden
Vergiftiging
Handelen bij oogletsel
Problemen met het bewustzijn
Ademhalingsproblemen bij verstikking en verslikking
Kinderreanimatie (incl. AED)
Volwassenen reanimatie (incl. AED)

Heeft uw bedrijf meerdere BHV-ers? Vraag dan vrijblijvend informatie aan over de BHV in company cursus op uw eigen locatie!

Bel naar De Veiligheidstrainer, Tel: 085 06 08 085 of vul het contactformulier in.

Contactgegevens

De Veiligheidstrainer Utrecht
Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht

De Veiligheidstrainer Amsterdam
De Entree 201
1101 HG Amsterdam

De Veiligheidstrainer Zwolle
Burgemeester Roelenweg 13
8021 EV Zwolle

De Veiligheidstrainer Groningen
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

De Veiligheidstrainer Leeuwarden
Lange Marktstraat 1
8911 AD Leeuwarden

info@veiligheidstrainer.nl
085 06 08 085
Copyright 2024 De Veiligheidstrainer B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign