De BHV trainer met ruim 25 jaar praktijkervaring

Artikel Standby - BHV in de tandartspraktijk

Artikel Standby - BHV in de tandartspraktijk

In ieder bedrijf, dus ook in een tandheelkundige praktijk, zijn bedrijfshulpverleners verplicht. Als ik zo om me heen kijk, gaan tandheelkundig medewerkers regelmatig naar een BHV-cursus. Ik kwam in contact met Marcel van der Meer van De Veiligheidstrainer Bedrijfshulpverlening. Marcel heeft zich als ambulance-verpleegkundige gespecialiseerd in BHV-trainingen op tandheelkundige locaties (www.BHV-tandartspraktijk.nl)
Door Elly HogeveenBHV in de tandartspraktijk

 

 • Spoedeisende en niet-spoedeisende Eerste Hulp.
  Bijvoorbeeld de reanimatie van volwassenen en kinderen, het bedienen van de automatische externe defibrillator (AED), het opheffen van een verstikking, de stabiele zijligging kunnen toepassen, handgreep van Rautek en andere praktische technieken. Maar ook moet de BHV’er weten hoe te handelen bij een allergische reactie, flauwte, epileptisch insult en een hypoglykemie (ook wel hypo is een te lage bloedsuiker)
 • Brandbestrijding.
  Het beperken en het bestrijden van brand.
 • Ontruiming.
  Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

Aantal BHV’ers

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening met minimaal één BHV’er per bedrijf. Maar is één genoeg? Voorheen was er de vaste richtlijn van één BHV’er op 50 aanwezigen. Maar deze richtlijn bestaat niet meer sinds de vereenvoudiging van de Arbowet in 2007. Nu moet bij het bepalen van het aantal BHV’ers rekening gehouden worden met de grootte en de risico’s behorende bij het bedrijf. De wet schrijft voor dat er altijd een BHV’er aanwezig moet zijn. Dus het is niet handig om net die ene parttime assistent aan te wijzen voor de opleiding.
Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er(s) moet het veilig zijn om te werken en zal er iemand in actie moeten komen bij een calamiteit. Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat bedrijfshulpverlening verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op. De Inspectie SZW kan hoge boetes uitdelen als het niet geregeld is.

Herhaling

De wetgeving zegt over herhalingscursussen:
"Laat BHV’ers periodiek een herhalingscursus volgen en zorg ervoor dat er regelmatig geoefend wordt.
Een rekbaar begrip. Op de site van de Rijksoverheid (Arbeidsomstandigheden) vond ik daarover het volgende:
Als BHV’er moet u regelmatig bijscholing krijgen zodat uw kennis en vaardigheden op peil blijven. Hoe en waar uw werkgever de bijscholing moet regelen, staat niet in de wet. Hoe vaak u een
herhalingscursus volgt, kan dus per organisatie verschillen. BHV’ers moeten ook regelmatig oefenen. De overheid raadt aan minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

De Veiligheidstrainer

Een goede BHV-training kan het beste worden toegespitst op de specifieke risico’s van in dit geval een tandheelkundige praktijk. Marcel van der Meer streeft bij zijn trainingen naar een praktijkgerichte, complete cursus. Naast instructeur Eerste Hulp is hij ook bevoegd het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming te verzorgen. Zo krijgt iemand een 3,5 uur durende cursus op maat met de theorie afgemeten en gericht op de eigen tandartspraktijk. In de tandartsenpraktijk ligt de nadruk op het verlenen van Eerste Hulp, De nadruk bij het verlenen van Eerste Hulp ligt op het benaderen van een slachtoffer. De slachtoffer kan bijvoorbeeld aanspreekbaar zijn, maar ook bewusteloos zijn, mét of zonder ademhaling.

Je leert de volgende aspecten op de cursus:

 • Volwassenen en kinderen te reanimeren en hoe de automatische externe defibrillator (AED) te bedienen;
 • een verstikking op te heffen;
 • een patiënt in een stabiele zijligging leggen. Ook leer je hoe je een slachtoffer kunt verplaatsen, onder andere met de handgreep van Rautek;
 • hoe te handelen bij een allergische reactie, flauwte, epileptisch insult en een hypoglykemie;
 • handelen bij brandwonden van bijtende stoffen, bijvoorbeeld ets, natriumhypochloriet in het oog of een snijwond door een scalpel;
 • maar ook hoe te handelen bij een prikaccident;
 • omgaan met agressie.

Er wordt geleerd hoe te handelen bij patiënten die onwel worden in een behandelstoel. Mag je bijvoorbeeld wel of niet reanimeren in zo’n stoel? Hoe haal je een patiënt die onwel wordt het beste uit een behandelstoel? Hier ga je mee aan de slag. De cursist leert wat de te verwachten scenario’s zijn in de sterilisatieruimte. Zo leer je bijvoorbeeld wat je moet doen met elektrische apparaten als er brand uitbreekt, hoe blus je een elektrisch apparaat en hoe betreed je een ruimte waar je brand verwacht.
De Veiligheidstrainer illustreert het één en ander met voorbeelden uit de praktijk. In zijn 20-jarige carrière als ambulanceverpleegkundige is Marcel van der Meer meerdere malen bij tandartspraktijken over de vloer geweest en kan hij vertellen wat de risico’s zijn in de tandheelkundige praktijk zijn. Zo rijdt hij met de ambulance regelmatig op meldingen van allergische reacties. Marcel vertelt dat bij meer dan 95 procent van de meldingen over een allergische reactie er sprake is van andere zaken. Denk dan aan een flauwte, hyperventilatie, angst- of een paniekaanval.

Overgevoeligheidsreacties kunnen worden uitgelokt door een hele reeks verschillende allergenen waarmee het tandheelkundig personeel dagelijks, en de patiënt frequent, mee in aanraking kunnen komen. Zowel in de praktijk als daarbuiten. In de tandartspraktijken worden voornamelijk latex en rubber, (meth)acrylaten en in mindere mate ook metalen, als voornaamste oorzakelijke allergenen beschouwd. Een actueel thema tijdens de training van De Veiligheidstrainer is dan ook de anafylactische shock, gerichte aandacht voor het handelen tijdens het vermoeden hiervan. Een anafylactische shock is de medische term voor een snelle systemische allergische reactie. Vele stoffen kunnen als allergeen fungeren, de anafylaxie treedt op wanneer een persoon allergisch of sensitief is voor deze allergeen. Zelfs zeer kleine hoeveelheden van het allergeen kunnen al een levensbedreigende anafylactische reactie veroorzaken.

Bronnen:
De Veiligheidstrainer Bedrijfshulpverlening
www.bhv-tandartspraktijk.nl
www.arboportaal.nl en www.rijksoverheid.nl

Contactgegevens

De Veiligheidstrainer Utrecht
Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht

De Veiligheidstrainer Amsterdam
De Entree 201
1101 HG Amsterdam

De Veiligheidstrainer Zwolle
Burgemeester Roelenweg 13
8021 EV Zwolle

De Veiligheidstrainer Groningen
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

De Veiligheidstrainer Leeuwarden
Lange Marktstraat 1
8911 AD Leeuwarden

info@veiligheidstrainer.nl
085 06 08 085
Copyright 2024 De Veiligheidstrainer B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign