De BHV trainer met ruim 25 jaar praktijkervaring

BHV Criteria

De meest gestelde vragen over de BHV criteria

Hoeveel bedrijfshulpverleners heeft uw organisatie in dienst en is dit voldoende?
De Arbowet schrijft voor dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening met minimaal één BHV’er per bedrijf. Maar is één genoeg? Voorheen was er de vaste richtlijn van één BHV’er op 50 aanwezigen. Maar deze richtlijn bestaat niet meer sinds de vereenvoudiging van de Arbowet in 2007. Nu moet bij het bepalen van het aantal BHV’ers rekening worden gehouden met de grootte en de risico’s behorende bij het bedrijf.

De wet schrijft voor dat er altijd een BHV’er aanwezig moet zijn. Dus het is niet handig om net die ene parttime assistent aan te wijzen voor de opleiding. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er(s) moet het veilig zijn om te werken en zal er iemand in actie moeten komen bij een calamiteit. Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat bedrijfshulpverlening verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers.
Is uw organisatie voorbereid om binnen enkele minuten een beginnende brand te blussen?

Het blussen van een beginnende brand is een kerntaak van bedrijfshulpverleners. Ze leren bijvoorbeeld om effectief gebruik te maken van brandmeldinstallaties en blustoestellen. Door snel in te grijpen, beperkt een BHV’er schade aan de organisatie en kan hij slachtoffers voorkomen.

Zijn de bedrijfshulpverleners in uw organisatie in staat om direct Eerste Hulp te verlenen

Werknemers moeten Eerste Hulp kunnen verlenen bij een ongeval, maar een beginnende brand kunnen blussen en kunnen ontruimen. Door minstens een keer per jaar een ontruiming te oefenen, wordt voor iedereen duidelijk waar de veilige vluchtroutes zijn, hoe die snel zijn te benutten en welke rolverdeling er binnen de organisatie is.

Zijn de bedrijfsrisico's in kaart gebracht met uw hulpverleners?

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van de BHV is geregeld. De risico- inventarisatie en evaluatie (RIE) is hierbij het uitgangspunt. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf én de restrisico’s moeten een of meerdere BHV’ers zijn opgeleid.

Hoe vaak wordt er getraind of wordt de BHV opleiding herhaalt binnen uw organisatie?

Uw organisatie of bedrijf verhoogt de bedrijfscontinuiïeit en bespaart tijd en geld door te reizen voor een bedrijfsnoodorganisatie. Alle aandacht gaat dan uit naar kennis en vaardigheden die relevant zijn voor het bestrijden van incidenten. Tijdens de jaarlijkse BHV opleidingen en herhalingstraining gaan uw medewerkers de diepte in. Ze focussen op de incidenten en risico’s die kunnen voorkomen in hun specifieke situatie.

Heeft u een kinderdagopvang of werkt u op een andere manier met kinderen?

Werkt u met kinderen dan is het van belang om goede kennis te krijgen van de specifieke Eerste Hulp aspecten zoals verstikkingsgevaar, reanimatie bij baby’s en jonge kinderen. Hiervoor hebben wij de speciale module BHV Werken met Kinderen.

Meer weten over De veiligheidstrainer?

Bel naar De Veiligheidstrainer, Tel: 085 06 08 085 of vul het contactformulier in.

Wist u dat....

De bedrijfshulpverleners moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet). Na de opleiding moet het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van bedrijfshulpverleners plaatsvindt.

Contactgegevens

De Veiligheidstrainer Utrecht
Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht

De Veiligheidstrainer Amsterdam
De Entree 201
1101 HG Amsterdam

De Veiligheidstrainer Zwolle
Burgemeester Roelenweg 13
8021 EV Zwolle

De Veiligheidstrainer Groningen
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

info@veiligheidstrainer.nl
085 06 08 085
Copyright 2024 De Veiligheidstrainer B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign
chevron-down