De BHV trainer met ruim 25 jaar praktijkervaring

BHV spel "Kraak de kluis"

kluis bhv escaperoom spel

Dit seizoen spelen we het nieuwe spel "Kraak de kluis". Dit spel is en variant op de populaire Escaperoom. In dit spel moeten de BHV cursisten op zoek naar aanwijzingen om de kluis te kunnen openen. Er zijn met diverse aanwijzingen vier getallen te vinden. Met deze vier getallen kunnen de cursisten de kluis openen.

De groep die het eerst de kluis opent is de winnaar van het spel. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. De cursisten moeten goed samenwerken, communiceren en vindingrijk zijn. Uiteraard wordt ook de kennis van de BHV getest en getoetst op deze manier.

De onderdelen die worden getoetst zijn Eerste Hulp (aan kinderen) en uiteraard Reanimatie en het gebruik van de AED. Brandbestrijding en Ontruiming zijn ook belangrijke onderdelen. Er wordt ook geoefend met portofoons. Communicatie is een essentieel onderdeel van een goede hulpverlening van de BHV.

Eerste Hulp
Eerste Hulp houdt hulpmaatregelen in die onmiddellijk ter plaatse moeten worden getroffen om levensbelangrijke lichaamsfuncties in stand te houden of verdere ontwikkeling van schade te voorkomen.

Tijdens onze BHV opleiding leert u alle praktische handelingen op het gebied van Eerste Hulp. Dit kan van levensbelang zijn.

Eerste Hulp bestaat uit de onderdelen:
* Reanimatie en het gebruik van de AED;
* Verstikking opheffen;
* Het stelpen van een ernstige bloeding;
* Stabiele zijligging en andere houdingen toepassen.
* Er komen diverse ziektebeelden aan bod zoals shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte, hersenletsel, oogletsel, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken en ontwrichtingen en brandwonden.

In onze cursus gaan we uiteraard in de specifieke gevaren in uw bedrijf. Verder worden de cursisten jaarlijks op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen en krijgen tips uit de praktijk.

Brandbestrijding
In de BHV opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:
* Brand en branddriehoek;
* Gevaren bij brand;
* Soorten branden;
* Controleren van een brandmelding;
* Deurprocedure bij vermoeden van brand;
* Gebruik van blustoestel als blusdekens, sproeischuimblussers, sprayblussers, CO2 blussers, poederblussers en de brandslanghaspel.
U leert in de praktijk om veilig een beginnende brand te blussen met de middelen die u in uw bedrijf voorhanden hebt.

De verschillende eigenschappen van blusstoffen
Naast de diverse brandklassen zijn ook de eigenschappen van de blusstof van belang wanneer het gaat om het maken van een juiste keuze. Blusstoffen zoals bluspoeder zorgen voor aanmerkelijk meer nevenschade bij gebruik, maar kunnen voor iedere brandklasse worden ingezet. De meeste schuimblussers zijn enkel geschikt voor brandklasse A en B, maar veroorzaken bijna geen nevenschade.

Ontruiming
In de BHV module Ontruiming komen de volgende aspecten aan de orde:

* Redenen om te ontruimen;
* Afspraken over de gang van zaken bij een ontruiming;
* Voorzieningen als vluchtwegen, noodverlichting, liften, rook- en warmte afvoerinstallaties, brandweeringang, reddingsmiddelen, megafoon, portofoon en verzamelplaats;
* Gedrag van mensen bij een ontruiming;
* De cursist leert praktisch een ontruiming te starten, aanwijzingen te geven, het bedrijf te controleren, medewerkers op te vangen op de verzamelplaats, professionele hulpdiensten op te vangen en een ontruiming af te ronden.

BHV Werken met Kinderen
BHV’ers in de kindersector worden hier goed op voorbereid in onze speciale module BHV Werken met Kinderen. De inhoud van de module ‘BHV werken met kinderen’ speelt in op situaties op crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buiten- en binnenschoolse opvang. Waar nodig wordt onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Kinderen zijn nou eenmaal geen kleine volwassenen.

In de module BHV Werken met Kinderen komen de volgende onderwerpen aan bod:
* Algemene hulpverleningsregels, melden en alarmeren;
* Brandbestrijding in de kindersector, zin of onzin;
* Ontruimen in uw specifieke situatie;
* Behandelen van uitwendige wonden;
* Stelpen van ernstige bloedingen (slagaderlijk en aderlijk);
* Handelen bij botbreuken, ontwrichtingen en kneuzingen;
* Omgaan met vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid;
* Insecten- en dierenbeten en krabben;
* Behandelen van brandwonden;
* Vergiftiging;
* Handelen bij oogletsel;
* Problemen met het bewustzijn;
* Ademhalingsproblemen bij verstikking en verslikking;
* Kinderreanimatie (incl. AED);
* Volwassenen reanimatie (incl. AED).

Contactgegevens

De Veiligheidstrainer Utrecht
Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht

De Veiligheidstrainer Amsterdam
De Entree 201
1101 HG Amsterdam

De Veiligheidstrainer Zwolle
Burgemeester Roelenweg 13
8021 EV Zwolle

De Veiligheidstrainer Groningen
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

De Veiligheidstrainer Leeuwarden
Lange Marktstraat 1
8911 AD Leeuwarden

info@veiligheidstrainer.nl
085 06 08 085
Copyright 2024 De Veiligheidstrainer B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign